Soukromí návštěvníků mých webových stránek je pro mne velmi důležité a zavázal jsem se je chránit. Tyto zásady vysvětlují, jak nakládám s osobními údaji, které mi registrací na mých webových stránkách poskytnete.

 1. Vaše osobní údaje jsou spravovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 GDPR je Radek Štolfa, e-mail: info@chcemesoutezit.cz.
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytl/a registrací na těchto webových stránkách. K používání webových stránek registrace není nutná, jejich prohlížení je možné i bez registrace.
 4. Používáním webových stránek s registrací či bez registrace dáváte souhlas s používáním souborů cookies.
 5. Zpracovávanými osobními údaji jsou Vaše přihlašovací jméno (nick) a e-mailová adresa zadané při registraci. A dále jméno a adresa v případě účasti v soutěži organizované správcem. 
 6. Dokončením registrace na webových stránkách poskytujete správci souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem správy Vašeho účtu, umožnění Vaší účasti v diskuzním fóru, získávání novinek o spotřebitelských soutěžích prostřednictvím e-mailu a umožnění posílání soukromých zpráv.
 7. Zasílání novinek o spotřebitelských soutěžích prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli zrušit odesláním e-mailu s požadavkem na zrušení zasílání novinek na info@chcemesoutezit.cz.
 8. Správce neposkytuje Vaše osobní údaje organizátorům konkrétních spotřebitelských soutěží, ani jiné třetí straně.
 9. Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky organizátorů konkrétních spotřebitelských soutěží a jiných třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemá správce kontrolu a nenese za ně žádnou odpovědnost.
 10. Osobní údaje jsou shromažďovány a archivovány elektronicky prostřednictvím pronajatého datového úložiště u poskytovatele hostingu těchto webových stránek.
 11. Za podmínek stanovených GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.
 12. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 13. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 14. Registrací na webových stránkách potvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.
 15. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na těchto webových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto zásad na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady nabývají účinnost dnem 21. 5. 2020. Aktualizováno 2.10.2021.