obrazek 2021 11 28 211837

Vydejte se do boje o herní poklad plný zábavy. Tahle truhla je označená rovnou dvěma X!

Jak soutěžit?

1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době a místě konání soutěže zakoupí alespoň 1 ks kteréhokoliv ze soutěžních výrobků (dále jen „soutěžní nákup“), a o tomto nákupu si uschová doklad – účtenku z elektronické pokladny, na které bude vytištěn seznam a počet zakoupených soutěžních výrobků, fiskální identifikační kód účtenky (FIK) nebo jiný 8 znakový kód uvedený na účtence, dále pak datum a čas provedení soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“). Jako doklad o soutěžním nákupu nelze použít zkrácenou verzi účtenky, která dané náležitosti neobsahuje.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že splnění podmínek soutěže lze prokázat pouze soutěžní účtenkou, která byla řádně zaevidována u Finanční správy ČR. Zda-li je účtenka řádně zaevidována je možné ověřit na:
https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces
Nebyla-li účtenka řádně zaevidována, není možné se s ní účastnit soutěže.


2. Soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním příslušné soutěžní registrace (viz dále) – tedy, soutěžní nákup musí vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas) uskutečnění s časem doručení soutěžní registrace.
Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže, a to až do okamžiku vypořádání výher v soutěži. Jejich předložení (viz dále) je jednou z podmínek předání výhry.


3. Následně zájemce, v době konání soutěže, zašle technickému správci soutěže na telefonní číslo 720 002 959 soutěžní SMS zprávu ve tvaru*:
CMmezeraposledních 8 znaků z FIK kódu nebo jiného kódu účtenkymezerajmenomezeraprijmenimezeraPSČ doručovací adresy účastníka
Příklad soutěžní SMS: CM 289d3-01 KAREL SVANDA 38601
*v případě, že FIK kód není na účtence uveden, lze pro SMS použít 8 znaků z jiného kódu účtenky.
Cena soutěžní SMS odpovídá ceně podle tarifu soutěžícího.
Odesláním soutěžní SMS zájemce potvrzuje pravdivost uvedených údajů, že je starší 18 let, a že se seznámil s pravidly této soutěže vč. informace o zpracování osobních údajů, zcela jim porozuměl a souhlasí s nimi.


4. Zájemce, resp. jeho konkrétní soutěžní nákup je do soutěže registrován okamžikem doručení potvrzující SMS zprávy od technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena technickému správci).
(dále jen „soutěžní registrace“)


5. Zájemce se může soutěže zúčastnit (tzn. registrovat) opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou prokazující nový soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka opravňuje zájemce pouze k jedné účasti bez ohledu na to, že dokumentuje nákup více než jednoho soutěžního výrobku.


6. Zájemce je oprávněn zapojit se do soutěže nejvýše jedenkrát v rámci jednoho soutěžního kola, tzn. jednou soutěžní účtenkou (s jedním FIK kódem nebo jiným 8 znakovým kódem na účtence) se může zájemce, popř. účastník účastnit v jednom soutěžním kole. Každou jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu je zároveň možné v soutěži užít pouze jedenkrát (do soutěže nebude zařazena soutěžní SMS obsahující již v soutěži užitý FIK kód nebo jiný 8 znakový kód na účtence).


7. Každý jednotlivý zájemce/soutěžící se může soutěže zúčastnit výhradně s jedním telefonním číslem. V případě, že bude zjištěn opak, jedná se o porušení pravidel soutěže a uvedená osoba může být ze soutěže bez náhrady vyloučena, popř. do soutěže nebude vůbec zařazena.


8. Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídají za nedoručení SMS zprávy do SMS centra technického správce soutěže, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zprávy zaslané z identifikovatelných mobilních telefonních čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zprávy zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiných aplikačních rozhraní nebudou přijímány. SMS zprávy nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

Soutěžní produkty

 • Captain Morgan Spiced Gold 35 % 0,5 l
 • Captain Morgan Spiced Gold 35 % 0,7 l
 • Captain Morgan Spiced Gold 35 % 1 l
 • Captain Morgan Dark Rum 40 % 0,7 l
 • Captain Morgan Dark Rum 40 % 1 l
 • Captain Morgan Black Spiced 40 % 0,7 l
 • Captain Morgan Black Spiced 40 % 1 l
 • Captain Morgan White Rum 37,5 % 0,7 l
 • Captain Morgan barel 35 % 1,5 l
 • Captain Morgan barel 35 % 3 l
 • Captain Morgan Spiced Gold dárkové balení
 • Captain Morgan Gingerbread 0,5 l
 • Captain Morgan Tiki 0,7 l

O co hrajeme?

 • Herní konzole Microsoft Xbox Series S, 512 GB, barva bílá
  Základní specifikace:
  rozměry: š 65 mm ×v 275 mm × h 151 mm; hmotnost 1,93 kg; velikost disku 512 GB; klíčové vlastnosti: kompaktní provedení; v balení 1× gamepad; podpora technologií mimo jiné DirectX ray tracing a Variable Rate Shading; 4K upscaling, 4K streaming; až 120 snímků za vteřinu; ultra rychlý 512 GB SSD (dodáváno bez optické mechaniky); rychlé přepínání mezi hrami (dále také „výhra“).
  − do celé soutěže je vloženo 36 ks výhry;
  − do každého soutěžního kola je vloženo 6 ks výhry;
  − v soutěži může každý účastník získat maximálně 1 ks výhry.
obrazek 2021 11 28 211837

Leave a Reply