obrazek 2021 11 28 212819

Daruj radost a vyhrávej!

Jak soutěžit?

1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době a místě konání soutěže zakoupí alespoň 1 ks kteréhokoliv ze soutěžních
výrobků (dále jen „soutěžní nákup“), a o tomto nákupu si uschová doklad – účtenku z elektronické pokladny, na které
bude vytištěn seznam a počet zakoupených soutěžních výrobků, fiskální identifikační kód účtenky (FIK) nebo jiný 8
znakový kód uvedený na účtence, dále pak datum a čas provedení soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“).
Jako doklad o soutěžním nákupu nelze použít zkrácenou verzi účtenky, případně účtenky z mobilních aplikací, které
dané náležitosti neobsahují.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že splnění podmínek soutěže lze prokázat pouze soutěžní účtenkou, která byla
řádně zaevidována u Finanční správy ČR. Zda-li je účtenka řádně zaevidována je možné ověřit na:
https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces
Nebyla-li účtenka řádně zaevidována, není možné se s ní účastnit soutěže.

2. Soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním příslušné soutěžní registrace (viz dále) – tedy, soutěžní nákup musí
vždy předcházet (nebo mít min. shodný čas) uskutečnění s časem doručení soutěžní registrace.
Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní
účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže, a to až do okamžiku vypořádání výher v soutěži. Jejich předložení (viz
dále) je jednou z podmínek předání výhry.

3. Následně zájemce, v době konání soutěže, zašle technickému správci soutěže na telefonní číslo 720 002 959
soutěžní SMS zprávu ve tvaru*:
STOCKmezeraposledních 8 znaků z FIK kódu nebo jiného kódu
účtenkymezerajmenomezeraprijmenimezeraPSČ doručovací adresy účastníka
Příklad soutěžní SMS: STOCK 39ab2-e1 BARBORA SYNKOVA 25208
*v případě, že FIK kód není na účtence uveden, lze použít 8 znaků z jiného kódu účtenky.
Cena soutěžní SMS odpovídá ceně podle tarifu soutěžícího.

Odesláním soutěžní SMS zájemce potvrzuje pravdivost uvedených údajů, že je starší 18 let, a že se seznámil s pravidly
této soutěže vč. informace o zpracování osobních údajů, zcela jim porozuměl a souhlasí s nimi.

4. Zájemce, resp. jeho konkrétní soutěžní nákup je do soutěže registrován okamžikem doručení potvrzující SMS zprávy
od technického správce soutěže; avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena
technickému správci (dále jen „soutěžní registrace“).

5. Zájemce se může soutěže zúčastnit (tzn. registrovat) opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou prokazující
nový soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka opravňuje zájemce pouze k jedné účasti bez ohledu na to, že
dokumentuje nákup více než jednoho soutěžního výrobku.

6. Zájemce je oprávněn zapojit se do soutěže nejvýše jedenkrát v rámci jednoho soutěžního kola, tzn. jednou soutěžní
účtenkou (s jedním FIK kódem nebo jiným 8 znakovým kódem na účtence) se může zájemce, popř. účastník účastnit
v jednom soutěžním kole. Každou jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu je zároveň
možné v soutěži užít pouze jedenkrát (do soutěže nebude zařazena soutěžní registrace obsahující již v soutěži užitý
FIK kód nebo jiný 8 znakový kód na účtence).

7. Každý jednotlivý zájemce/soutěžící se může soutěže zúčastnit výhradně s jedním telefonním číslem. V případě, že
bude zjištěn opak, jedná se o porušení pravidel soutěže a uvedená osoba může být ze soutěže bez náhrady vyloučena,
popř. do soutěže nebude vůbec zařazena.

8. Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídají za nedoručení SMS zprávy do SMS centra technického
správce soutěže, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským
faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže,
rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi
elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou
přijímány pouze SMS zprávy zaslané z identifikovatelných mobilních telefonních čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí
mobilních operátorů. SMS zprávy zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek
či jiných aplikačních rozhraní nebudou přijímány. SMS zprávy nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý
jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány
za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

Soutěžní produkty

Božkov Republica Exlusive 38 % 0,5 l
Božkov Republica Exclusive 38 % 0,7 l
Božkov Republica Elixír Espresso 35 % 0,5 l
Božkov Republica Elixír Espresso 35 % 0,7 l
Božkov Republica Exclusive White 38 % 0,5 l
Božkov Republica Honey 35 % 0,5 l
Božkov Republica Reserva 40 % 0,5 l
Božkov Republica Reserva 40 % 0,7 l
Božkov Republica Třtinová Vodka 40 % 0,7 l
Božkov Republica Exclusive 38 % 0,5 l + placatka
Božkov Republica Exclusive 38 % 0,5 l + 2 skleničky
Božkov Republica Elixír Espresso 35 % 0,5 l + konvička
Fernet Stock Original 38 % 0,5 l
Fernet Stock Original 38 % 0,7 l
Fernet Stock Original 38 % 0,2 l
Fernet Stock Citrus 27 % 0,5 l
Fernet Stock Citrus 27 % 0,7 l
Fernet Stock Honey 27 % 0,5 l
Fernet Stock Zetko 27 % 0,5 l
Fernet Stock Barrel Rum 35 % 0,5 l
Fernet Stock Standard 33 % 0,5 l
Fernet Stock Lemon Mix 27 % 0,5 l
Fernet Stock Cranberry 27 % 0,5 l
Fernet Stock Hruška 30 % 0,5 l
Fernet Stock 38 % 0,5 l + 2 skleničky
Legendario Elixir De Cuba 34 % 0,7 l
Legendario Elixir De Cuba 34 % 0,7 l + hrneček
Legendario Elixir De Cuba 34 % 0,7 l + 2 panáky
Zacapa Centenario 23yo 40 % 0,7 l
Zacapa Centenario Xo 40 % 0,7 l
Zacapa Centenario 23yo 40 % 0,7 l + 2 skleničky
Roku Gin 43 % 0,7 l
Gordons Dry Gin 37,5 % 0,7 l
Gordons Pink Gin 37,5 % 0,7 l
Gordons Sicilian Lemon 37,5 % 0,7 l
Gordons Pink Gin 37,5 % 0,7 l + 2 skleničky
Baileys Irish Cream 17 % 0,7 l
Baileys Chocolat Luxe Gold 15,7 % 0,5 l
Baileys Salted Caramel 17 % 0,7 l
Baileys Original 17% 0,7 l + 2 skleničky
Johnnie Walker Red Label 40 % 0,5 l
Johnnie Walker Red Label 40 % 0,7 l
Johnnie Walker Red Label 40 % 0,7 l + ponožky

O co hrajeme?

Hlavní výhra: SMEG 50 ́s RS minibar (dále také „hlavní výhra“)
− základní specifikace: rozměry: 74x41x57 cm, pravostranné otevírání, užitný objem 34 l, vnitřní LED
osvětlení, 2 nastavitelné skleněné police, 2 přihrádky na lahve ve dveřích, energetická třída D, barva
černá;
− do každého soutěžního kola jsou vloženy 2 ks hlavní výhry;
− do celé soutěže je vloženo 10 ks hlavní výhry;
− v soutěži může každý účastník získat maximálně 1 ks hlavní výhry.


Vedlejší výhra: dárková karta Albert (dále také „vedlejší výhra“)
− dárková karta k nákupu v supermarketech a hypermarketech Albert s nabitým kreditem v hodnotě 1 000

− platnost karty je 1 rok od jejího nabití
− do každého soutěžního kola je vloženo 12 ks vedlejší výhry;
− do celé soutěže je vloženo 60 ks vedlejší výhry;
− v soutěži může každý účastník získat maximálně 1 ks vedlejší výhry v každém kole; maximálně tedy 5 ks
v soutěži celkem (v případě, že bude v některém ze soutěžních kol vylosován účastník jako potencionální
výherce hlavní výhry, může v soutěži získat maximálně 4 ks vedlejších výher)

0 0 votes
Article Rating

Leave a Reply

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
%d bloggers like this: